A Place for Outlaws, Allen Wier
en
Knjige
Allen Wier

A Place for Outlaws

Čitajte
Elona Rama
Elona Ramaje citiraoпре 2 месеца
before the Lord, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes, and wept before me; I also have heard thee, saith the Lord.
Behold therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace; and thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon this place.
“Child,” Huldah often reminded Julia, “you have been the recipient of loving grace—the good Lord’s grace granted you life and your mother’s sacrificial grace fulfilled His plan. It is my grace to forestall senility for sufficient time to instruct you in the ways of God and man. Your sin would be to ever forget God’s abiding grace.”
Julia had tried not to forget. God’s grace seemed to take many forms, chameleon-like, camouflaged as the different people who loved her. Her mother, Vivian, was the first, dying as Christ had, so that Julia might live. Next, there was Huldah, who loved her with the

përpara Zotit, kur të dëgjoni ato që unë flisja kundër këtij vendi dhe kundër banorëve të tij, që ata të bëhen një shkretim dhe mallkim, dhe të keni marrë me qira rrobat tuaja dhe të qani përpara meje; Edhe unë të kam dëgjuar, thotë Zoti.
Prandaj, unë do t'ju mbledh para etërve tuaj dhe ju do të mblidheni në varrin tuaj në paqe; dhe sytë e tu nuk do të shohin të gjitha ligësitë që unë do të sjell mbi këtë vend.
«Fëmijë», - Huldah i kujtonte shpesh Julia, «ju keni qenë marrësi i hirit të dashur - hiri i Zotit të mirë ju dha jetë dhe hiri sakrifikues i nënës suaj përmbushi planin e Tij. Graceshtë hiri im që të parasheh mirësia, për kohë të mjaftueshme, për t'ju udhëzuar në rrugët e Zotit dhe njeriut. Mëkati juaj do të ishte të harroni kurrë hirin e qëndrueshëm të Zotit. "
Julia ishte përpjekur të mos harrohej. Hiri i Zotit dukej se kishte shumë forma, si kameleoni, i kamufluar si njerëzit e ndryshëm që e donin atë. Nëna e saj, Vivian, ishte e para, që vdiq ashtu si kishte Krishti, në mënyrë që Julia të jetonte. Tjetra, ishte Huldahu, i cili e donte me

Hybrid Kipl
Hybrid Kiplje citiraoпре 4 месеца
A portion of this novel, in slightly different form, has appeared in The Southern Review.

Yyy

염준혁
염준혁je citiraoпре 4 месеца
Julia understood the price that sometimes had to be paid for love. Julia’s mother, Vivian, had paid with her very life. Vivian had leakage of the heart. She had never been able to exert herself. Carrying Julia had taken all her strength. Vivian had her baby in her mother’s house, where she and her ne’er-do-well husband, George, had lived since they married. After Vivian gave birth, she never got out of bed. She could barely whisper, but she saved up enough strength to bequeath Julia to her younger sister, Annabelle, who was home from boarding school.

Before Annabelle had been sent away to school (to see if
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)