Julijan, Ivan Ivanji
Ivan Ivanji

Julijan

Obavesti me kada knjiga bude dodata
Da biste čitali ovu knjigu otpremite EPUB ili FB2 datoteku na Bookmate. Kako da otpremim knjigu?
Verica Zivadinovic
Verica Zivadinovicje citiraoпрошлог месеца
ve­to pi­smo ka­že: ne­ka tvo­ja reč bu­de, „da“ ako je „da“, „ne“ ako je „ne“, a neo­d­luč­ne će več­nost isplju­nu­ti iz svo­jih usta.
b2875262311
b2875262311je citiraoпре 7 месеци
Ako ti ne uspe da ne­što iz­ve­deš pot­pu­no na osno­vu svo­jih prin­ci­pa, ne­moj da ti bu­de od­vrat­no, ne do­zvo­li da te na­pu­ste mar­lji­vost i hra­brost; na­pro­tiv, ako ti ne­što ne uspe, poč­ni iz po­čet­ka i bu­di za­do­voljan tek kad ve­ći­na tvo­jih rad­nji uspe…“
b2875262311
b2875262311je citiraoпре 7 месеци
Ako si ti uzrok ne­kom zlu, za­što ga či­niš? Ako do­la­zi od dru­go­ga, ko­ga kri­viš? Mo­žda ato­me ili bo­go­ve? I jed­no i dru­go je be­smi­sle­no. Ne­maš ko­ga da op­tu­žiš, Jer, ako umeš, po­pra­vi kriv­ca; ako to ne mo­žeš, bar po­pra­vi sa­mu stvar; ako pak ne mo­žeš ni to, šta vre­di da ikog op­tu­žu­ješ? Bez raz­lo­ga, na­i­me, ni­šta ne tre­ba da se uči­ni…’“
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)