bookmate game
Knjige
Bet Kempton

Vabi-sabi

Vabi-sabi je očaravajući koncept estetike koji nam pomaže da vidimo lepotu i u nesavršenosti, da cenimo jednostavnost i prihvatamo nepostojanu prirodu svih stvari. S korenima u zenu i ceremoniji čaja, bezvremena mudrost vabi-sabija savršen je protivotrov za nezdrave navike savremenog života.

Koncept koji će vas ohrabriti da usporite, povežete se s prirodom i budete blagonakloni prema sebi, da pojednostavite svoj život i okrenete se onome što je istinski važno, da nađete sreću upravo tu gde se nalazite.

Od uvažavanja prirodnog ritma smene godišnjih doba do stvaranja prijatnog doma i dostojanstvenog, samosvesnog starenja, vabi-sabi će vas naučiti da otkrijete radost i nadahnuće u svom savršeno nesavršenom životu.
229 štampanih stranica
Izdavač
Evrobook
Da li već pročitali? Kakvo je vaše mišljenje?
👍👎

Utisci

 • b7818565352je podelio/la utisakпре 3 године
  👍Vredna čitanja

  Niz korisnih saveta.

 • Jovana Erićje podelio/la utisakпре 3 године
  👍Vredna čitanja
  💞Romantična

 • Stefan Konceptje podelio/la utisakпре 3 године
  👍Vredna čitanja
  🔮Kompleksna
  💡Poučna
  🎯Zdrav

Citati

 • LavandinaTje citiraoпре 2 године
  „Ne­moj da tra­ćiš sna­gu bri­nu­ći o ono­me što ne­maš. To je put ka ne­za­do­volj­stvu. Ume­sto to­ga, obra­ti pa­žnju na do­bro ko­je je već pri­sut­no u tvom ži­vo­tu a šta god da ra­diš, ra­di naj­bo­lje što mo­žeš. To do­no­si ra­dost.”
 • Bubuuje citiraoпре 5 месеци
  Upa­la sam u zam­ku oča­ra­no­sti sja­jem, pri­vu­klo me je obe­ća­nje da ću ima­ti ne­žni­ju ko­žu i ma­nje bo­ra, i to dok če­kam let za Ja­pan ku­da sam se za­pu­ti­la ka­ko bih is­tra­ži­va­la kon­cept le­po­te u ne­sa­vr­še­no­sti. Kad shva­tim iro­ni­ju, sme­jem se na­glas, vra­ćam tu­be na po­li­cu i ušte­dim če­tr­de­set fun­ti.
 • Bubuuje citiraoпре 5 месеци
  Šta bi va­ša umi­ru­ća ver­zi­ja mi­sli­la o va­šem sa­da­šnjem ži­vo­tu?

Na policama za knjige

fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)