Jelena Dramićanin

Jelena Dramićanin, pobednica konkursa Tvoja reč, u organizaciji Bookmate i Evro Booka.

Rođena sam 5. marta 1984. godine. Za mene nije bilo drugog puta osim književnosti iako sam, navodno, razmatrala i neke druge škole, završila sam Gimnaziju u Čačku i Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i danas sam profesor srpskog jezika i književnosti.

Odrasla sam u svom Čačku i rekla bih da će čitatelju ta činjenica nešto kazati ako je samo kročio u moje mesto ili poznaje nekog Čačanina.

Znala sam oduvek da ću se okušati u onome što sam svakodnevno tumačila i što i dan-danas sa svojim učenicima tumačim.
Siže za ''Studen kamen'' mi je sinuo, čini mi se, u trenutku, još dok sam bila studentkinja. Naime, spremajući ispit koji nije imao veze sa umetnošću, misli su mi se otimale kao uostalom i svakim đaku pod kapom nebeskom, te nacrtah skicu romana na listu hartije koji sam sačuvala, predosećajući da će mi, kad izučim nauke, zatrebati.
To se zbilo tamo gde sam stanovala, u zgradi u kojoj je nekada živeo Ivo Andrić, a danas je u njoj muzej posvećen Andriću. Eto, možda je do mesta, ne znam.

''Studen kamen'' je napisan uz muziku, ceo. Pomogli su mi Smetanina ''Vltava'',
''Gnossienne'' I-III Erika Satija, a ponajviše muzika iz filma ''Čudesna sudbina Amelije Pulen''.

Danas radim u Medicinskoj školi u Čačku i to smatram svojom privilegijom. Ima li veće privilegije od razgovora o životu i svetu sa darovitim i pronicljivim, dosetljivim i čestitim velikom ljudima pre nego što će svet spoznati da su znameniti! Tvrdim da nema.

Knjige

Citati

Zorana Arizanovićje citiraoпре 3 месеца
Čo­vek mo­ra sta­ti, s vre­me­na na vre­me, iz­me­đu dva po­sla, dva prak­tič­na po­sla ko­ja oba­vlja jer ta­ko mo­ra i ta­ko svi ra­de. Mo­ra se po­me­ri­ti od se­be i po­gle­da­ti se is­ko­sa. Mo­ra za­sta­ti i po­mi­sli­ti: za­što? Za­što ži­vim, za­što baš ova­ko ta­vo­rim,
Verica Zivadinovicje citiraoпре 5 месеци
Bla­žen ne­ka je tre­nu­tak ka­da se čo­vek bu­di, ka­da se ne se­ća pret­hod­nog, ne raz­mi­šlja o bu­du­ćem, ka­da ne po­sto­ji ni­šta dru­go do ap­so­lut­nog mi­ra.
Verica Zivadinovicje citiraoпре 5 месеци
Jed­no­sta­van svet ži­vi po svo­jim pra­vi­li­ma i te­ži odre­đe­nim vr­li­na­ma. Obi­čan svet ko­me pri­pa­da naj­ve­ći deo čo­ve­čan­stva je pri­sto­jan svet, ko­ji ži­vi mir­no i na čvr­stim te­me­lji­ma ko­je su iz­li­le ge­ne­ra­ci­je. U sva­koj ge­ne­ra­ci­ji ro­di­će se ne­ko­li­ci­na ne­sreć­ni­ka, ili sreć­ni­ka, za­vi­si ka­ko se ra­zu­me, ko­ja će se dr­znu­ti da po­sum­nja u to zlat­no te­le. Ta­kvi će mi­sli­ti da iza ba­sti­o­na i bun­ke­ra ma­le čar­ši­je, ili ve­li­ke, sve­jed­no, po­sto­ji ne­što fri­ško i ne­sa­zna­to i da bi to vre­de­lo is­pi­ta­ti.

Utisci

Verica Zivadinovicje podelio/la utisakпре 6 месеци
👍Vredna čitanja

Сјајно, мало је рећи.
Проверите

 • Jelena Dramićanin
  Sećanja pouzdanog svedoka
  • 81
  • 6
  • 9
  • 2
  Knjige
 • Verica Zivadinovicje podelio/la utisakпре 5 месеци
  🔮Kompleksna
  👍Vredna čitanja

  Ко није спреман да тумачи уметност, нека не чита СТУДЕН КАЂМЕН

 • Jelena Dramićanin
  Studen kamen
  • 250
  • 20
  • 15
  • 15
  Knjige
 • Verica Zivadinovicje podelio/la utisakпре 5 месеци
  🎯Zdrav
  😄HAHA
  👍Vredna čitanja

  Занимљив, духовит и без жртава окончан устанак.

 • Jelena Dramićanin
  Treći srpski ustanak
  • 129
  • 9
  • 10
  Knjige
 • fb2epub
  Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)