Istorija srednjovekovnog sveta – II tom, Suzan Vajs Bauer
Knjige
Suzan Vajs Bauer

Istorija srednjovekovnog sveta – II tom

Čitajte
b7401127001
b7401127001je citiraoпре 2 месеца
Kao i njegovi prethodnici na položaju kalifa, i Marvan je pripadao porodici Omajada.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Posedi umrlih sveštenika bez dece, s druge strane, vraćani su onome ko im ih je i darovao.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Sveštenici koji su se ženili i imali decu bili su zainteresovani za nasleđivanje poseda i dužnosti čime su stvarali lozu nasledne vlasti i bogatstva koja je sve manje zavisila od ličnosti samog cara.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Naredio je da se unište vinogradi tako da vino (čija je upotreba muslimanima bila strogo zabranjena) nije moglo nigde da bude proizvedeno na području njegove države. Odredio je i da žene u Kairu moraju da ostanu u svojim domovima kako bi zaštitile sopstvenu vrlinu. Naredio je i da pijaca u Kairu bude osvetljena i otvorena tokom čitave noći kako bi time pokazao da u zemlji vladaju potpuni mir i bezbednost, pa čak i po mraku (što je trgovce primoravalo da dremaju tokom dana).9
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Sklir je vladaru odgovorio iskreno: „Ubij zapovednike oblasti koji bi postali oholi“, kazao je. „Nemoj dozvoliti da tokom vojnih operacija generali na raspolaganju imaju suviše logistike. Iscrpljuj ih nepravednim zahtevima kako bi bili zaokupljeni svojim obavezama. … Budi nepristupačan za sve. S veoma malim brojem ljudi deli svoje najintimnije namere.“6
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Svešteni sinod u Šaru, a bio je to, istovremeno, inicijalni korak u pravcu osnivanju pokreta poznatijeg pod nazivom „Mir i primirje Božje“, bio je prvi organizovani pokušaj hrišćanske crkve da donese zvaničan stav koji bi ukazao na razliku između ratnika i civila u periodima oružanih sukoba.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Sveštenici nisu imali vojsku, novac, ni političku moć, ali su mogli da proglase vrata raja zatvorenim.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Međutim, njegova nestabilna vladavina nije doprinela uspostavljanju mira. Oružani sukobi do kojih je dolazilo između franačkih vojvoda, nasilje koje su nad zemljoradnicima vršili velikaši i koje se javljalo među podanicima odanih različitim stranama, izdaje i druge teškoće, sve je to doprinelo da Franačka poprimi odlike ustalasanog okeana. Ova dešavanja, koja su predstavljala istinski košmar, primorala su bogate da unajme privatne vojske kako bi sačuvai svoju imovinu. Siromašni nisu imali takav luksuz; umesto toga, ponudili su se da služe svojim bogatim susedima u zamenu za zaštitu. Ovo je predstavljalo kamen temeljac potonjeg razvijenog feudalizma: razmena usluga, na štetu siromašnih, a zarad obezbeđivanja zaštite i bezbednosti koje su mogli da pruže isključivo bogati.16
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Knez Vladimir naredio je da se sagrade crkve, uspostavljajući tako parohijski sistem sa sveštenicima zaduženim za različite oblasti unutar njegove zemlje. Istovremeno, uspostavio je i sistem hrišćanskog obrazovanja: „Uzimao je decu iz najboljih porodica“, saznajemo iz najstarijih ruskih istorijskih izvora, „i slao ih da uče. Majke ove dece su gorko plakale za njima jer nisu još uvek svi bili postojani u veri, pa su ih oplakivale kao da su mrtvi.“24
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Preobraćenje je bilo državna odluka, a ne čin vere. Drugim rečima, to pitanje bilo je previše važno da bi bilo prepušteno volji pojedinca.23
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Kada je stigao u prestonicu, knez je naredio da se svi idoli obore… iseku na delove i spale u plamenu. Potom je poslao glasnike svuda po gradu da objave da ako se bilo koji građanin, bogat ili siromašan, ne pojavi pored reke, rizikovaće knežev gnev…
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 8 месеци
Knez Vladimir bio je mnogo zainteresovaniji za carstvo zemaljsko, pa je na monoteističku religiju gledao kao na snažnu unutrašnju mrežu sveštenika i đakona koji su bili od velike važnosti za stabilnost njegove zemlje (na osnovu najstarijih istorijskih izvora ruske provenijencije poznato je da se interesovao za islam i da ga je odbacio kada je saznao da mora da se odrekne alkohola; takođe, nije bio zadovoljan ni jevrejskim običajem obrezivanja). Kad se vratio, naredio je svim svojim podanicima da prihvate hrišćanstvo:
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
Suočen s tim, car Lav VI Mudri je 904. godine bio primoran da sa Simeonom postigne mirovni sporazum na osnovu kojeg je ovome prepustio čitav niz severnih vizantijskih oblasti koje su se nalazile na Balkanskom poluostrvu. To je Simeona učinilo carem skoro svih slovenskih plemena koja su naseljavala teritoriju koja je danas poznata pod nazivom Balkansko poluostrvo.6
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
Sinu je dao zvanično vladarsko ime Konstantin VII Porfirogenit što je značilo „rođen u purpuru“.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
Sunitski muslimani birali su svoje kalife, a mogućnost izbora bila je ograničena isključivo na porodicu Abasida, iako je samog kalifa birala čitava zajednica. A upravo je to bio problem za El-Mutasima. Naime, pošto su bog i Prorok bili nepogrešivi, muslimanska zajednica bi u jednom trenutku, nakon izbora kalifa, mogla da se suoči sa saznanjem da je načinila grešku. Ukoliko bi, pak, kalif počeo da lišava slobode i muči sve one koji nisu bili saglasni s njegovim stavovima, moglo se s pravom očekivati kako bi zajednica, pre ili kasnije, shvatila da je upravo kalif predstavljao tu veliku grešku. Tokom svoje vladavine El-Mutasim bio je u situaciji da je morao da uguši čak tri velike pobune, kao i veliki broj manjih. Postalo je jasno da je, ukoliko je vlast kalifa zavisila od njegove moći, njemu bila neophodna vojska koja ne bi poticala iz same zajednice. Drugim rečima, njemu je bila neophodna vojska koja bi se borila u njegovu korist, ali koja ne bi raspolagala pravom da ga ukloni s položaja zarad nekog drugog kandidata.4
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
Ni u jednom od ta dva slučaja, međutim, njihov glas nije bio dovoljno snažan kako bi nadvladali većinu koja je bila poznata pod nazivom suniti. Stoga su Alijine pristalice, odlučno odbacujući kalife kao nezakonite, postavili svoj niz vođa koji nisu nosili titulu kalifa već imama. Bile su to verske vođe koje su odbijale da polože zakletvu odanosti kalifatu
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
Rasprave о tоme ko bi trebalo da bude kalif trajale su već oko dva veka. Mnogi muslimani i dalje su verovali u to da islamskim svetom treba da vlada neposredni potomak Proroka. Još od vremena kad je 661. godine preminuo Muhamedov zet Alija, nadali su se da bi potomak Alije i Muhamedove kćeri Fatime mogao postati sledeći kalif. Ipak, kalifat su tada preoteli Omajadi, a kasnije, 750. godine, Abasidi, koji su poreklo vodili od Muhamedovog ujaka, ali ne i od samog Muhameda. Tokom te dve krize vođstva do kojih je došlo, pristalice Alije (šiiti) zagovarali su princip da kalif treba da bude njegov potomak.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
Baš kao i svi drugi srednjovekovni (ali i savremeni) argumenti u vezi s prirodom samog božanstva, mutalizam je imao jasnu političku primenu. Pristalice odane ovom učenju zagovarale su stav po kome, pošto svako ljudsko biće raspolaže sposobnošću da razmišlja, čovek može da razlikuje dobro od zla. Verovali su kako sa sigurnošću mogu da predvide koji će sud bog imati u odnosu na svaki njihov postupak. Kako se oni, međutim, neće uvek opredeliti za pravedan čin, obaveza njihovih vođa bila je da svoju zajednicu vode putem ispravnog učenja i delanja
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
Po svemu sudeći, zahvaljujući činjenici da su naizmenično uskakali u bračnu postelju onog drugog, car Mihailo III i Vasilije su postali još prisniji. Uskoro je Vasilije bio u prilici da stekne utisak kako je izgledalo vršenje stvarne vlasti. Caru je ubrzo počeo da govori i to kako je vladarev ujak i naslednik na prestolu imao preveliki uticaj na dvoru, pa je uspeo da ubedi svog gospodara da mu dozvoli da ubije tog nesrećnog čoveka. Car Mihailo III je umesto svog ujaka ubrzo postavio nikoga drugog do Vasilija za svog savladara i naslednika. Takođe, 867. godine je čak usvojio Vasilija kao svog zakonitog sina. Caru je tada bilo svega dvadeset sedam godina, a Vasilije je imao punih pedeset šest.
Sanja Z
Sanja Zje citiraoпре 9 месеци
osnovu grčkog uncijalnog, koje je bilo prilagođeno jeziku kojim su se tada koristili žitelji Bugarske. Novo pismo nazvali su ćirilica u spomen na velikog prosvetitelja Ćirila
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)