Nova zemlja, Ekart Tol
Ekart Tol

Nova zemlja

Obavesti me kada knjiga bude dodata
Da biste čitali ovu knjigu otpremite EPUB ili FB2 datoteku na Bookmate. Kako da otpremim knjigu?
Dragana Vidakovic
Dragana Vidakovicje citiraoпрошле године
Knjiga o Putu i Vrlini (Tao Te Ching).
b6357674029
b6357674029je citiraoпре 4 месеца
Ali oni jačaju ego i na drugi način tako {to mu pružaju osećaj superiornosti, koja mu daje snagu. Možda i nije odmah očigledno kako prigovaranja zbog, recimo, gužve u saobraćaju, političara, „pohlepnih bogata{a“ ili „nezaposlenih lenjivaca“, kolega s posla ili biv{ih supružnika, mu{karaca ili žena mogu da vam pruže osećaj superiornosti. Razlog je sledeći. Kada prigovarate, implicitno dokazujete da ste u pravu, a da osoba ili situacija na koju se žalite i protiv koje delate – nije.

Ni{ta ne jača ego toliko kao činjenica da ste u pravu.
Milena Nikolic
Milena Nikolicje citiraoпре 10 месеци
Nasilje je primitivni ali veoma rasprostranjeni način na koji ego poku{ava da utvrdi svoj položaj, da dokaže da je u pravu dok ostali gre{e. Nesvesni ljudi rasprave često zavr{avaju fizičkim nasiljem
Moon Dog
Moon Dog je citiraoпре 10 месеци
Antikonzumerizam ili pokret protiv privatnog vlasni{tva jo{ je jedan od misaonih oblika, jo{ jedna mentalna pozicija koja može da zameni identifikaciju s posedovanjem. Kroz njega možete da pokažete da ste u pravu, a da drugi gre{e. Kasnije ćemo videti da taj čin dokazivanja da ste u pravu dok svi drugi gre{e predstavlja jedan od osnovnih princip
Sofija Vojvodic
Sofija Vojvodicje citiraoпре 13 сати
Postajemo najmoćniji u svemu {to radimo ako se delanje izvr{ava radi samog delanja, a ne kao način na koji ćemo za{tititi svoj zami{ljeni identitet, ojačati ga ili mu se prilagoditi
Filip
Filipje citiraoјуче
Centralni deo aktivnosti va{eg uma sastoji se od izvesnih misli, osećanja i oblika pona{anja, koji se uvek iznova ponavljaju i s kojima se najsnažnije identifikujete. Taj entitet jeste ego
Filip
Filipje citiraoјуче
Sve dok niste svesni toga, „mislioca“ posmatrate kao sebe. To je egoički um. Zovemo ga egoičkim jer postoji doživljaj o sopstvenom ja (ego) u svakoj misli, svakom sećanju, svakoj interpretaciji, mi{ljenju, stavu, reakciji i osećanju. U duhovnom smislu, tu se radi o nesvesnom delu uma.
Sofija Vojvodic
Sofija Vojvodicje citiraoпрекјуче
Ako u vama postoji svest, nećete vi{e morati da verujete u sve {to pomislite
Antonio Pavlovski
Antonio Pavlovskije citiraoпре 8 дана
Osloba\anje od otelotvorenog bola
Antonio Pavlovski
Antonio Pavlovskije citiraoпре 14 дана
NaČin na koji se OTELOTVORENI BOL obnavlja
Antonio Pavlovski
Antonio Pavlovskije citiraoпре 14 дана
Otuđenje znači da se ne osećate opu{teno ni u jednoj situaciji, ni na jednom mestu, ni s jednom osobom, čak ni sa sobom. Uvek poku{avate da stignete „kući“, ali nikad se ne osećate kao kod kuće. Neki od najvećih pisaca dvadesetog veka, poput Franca Kafke, Alberta Kamija, T. S. Eliota i Džejmsa Džojsa prepoznali su otuđenje kao univerzalnu dilemu ljudskog postojanja. Verovatno su je i sami osećali i zbog toga su bili u mogućnosti da je briljantno opi{u u svojim delima. Oni ne nude re{enje. Njihov doprinos se ogleda u tome {to su nam ukazali na odraz ljudske nevolje kako bismo mogli da je jasnije vidimo. Jasno videti nečiju nevolju predstavlja prvi korak u njenom prevazilaženju
Antonio Pavlovski
Antonio Pavlovskije citiraoпре 15 дана
Život je plesač, a vi ste ples
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
Ni{ta nas u budućnosti neće osloboditi jer samo sada{nji trenutak može da nas oslobodi. Spoznaja toga predstavlja buđenje.
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
„Sve {to i{tete u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti; i biće vam.“
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
Da zaključimo: uživanje u tome {to radite, u kombinaciji s ciljem ili vizijom prema kojima težite, postaje entuzijazam. Premda imate cilj, ono {to radite u sada{njem trenutku treba da ostane centralna tačka va{e pažnje; u suprotnom, ispa{ćete iz sklada s univerzalnom svrhom.
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
Isus ukazao rečima: „Ja ne mogu ni{ta činiti sam od sebe“
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
Kada kažete da uživate u tome {to radite, to je zapravo obmana. Čini vam se da radost proističe iz toga {to radite, ali to nije slučaj. Radost ne dolazi iz toga {to radite, nego ulazi u to {to radite i potom iz va{e dubine izlazi na svet.
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
Sindrom „čekanja da se započne život“ jedna je od najče{ćih obmana nesvesnog stanja.
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
Na povr{ini, prihvatanje se čini kao pasivno stanje, ali zapravo je aktivno i kreativno jer donosi ne{to potpuno novo na ovaj svet. Taj mir, blago oscilovanje energije, jeste svest;
Katarina Milutinović
Katarina Milutinovićje citiraoпре 16 дана
Modaliteti probuđenog delanja jesu prihvatanje, uživanje i entuzijazam. Svaki od njih predstavlja određenu frekvenciju oscilovanja svesti. Treba da budete veoma oprezni kako biste uočili da je jedan od njih aktivan kad god ne{to radite, od najprostijih zadataka do onih najsloženijih. Ako se ne nalazite u stanju prihvatanja, uživanja ili entuzijazma, preispitajte se i shvatićete da prouzrokujete patnju i sebi i drugima.
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)