Vlatko Vedral

Dekodiranje stvarnosti

Obavesti me kada knjiga bude dodata
Da biste čitali ovu knjigu otpremite EPUB ili FB2 datoteku na Bookmate. Kako da otpremim knjigu?
  A. Bedikaboje citiraoпре 3 године
  u Kalvinovoj priči to isto znači da ne možete biti sigurni u poruku sve dok i poslednja karta ne bude postavljena na talon. Ta poslednja karta može promeniti čitav smisao priče.
  A. Bedikaboje citiraoпре 3 године
  U ovoj knjizi je iznesen stav o tome da je informacija (a ne materija, energija ili ljubav) osnovna jedinica od koje je sve sazdano.
  A. Bedikaboje citiraoпре 3 године
  urođena želja da smanjimo broj nepoznatih
  Aleksandra Balićje citiraoпре 3 године
  Plitka je istina tvrdnja čija je suprotnost pogrešna; duboka istina je tvrdnja čija je suprotnost takođe duboka istina.“
  seaandsimplicityje citiraoпре 3 године
  Međutim, kao što Dojč napominje, i druga strana medalje tu je problematična. Ukoliko postoji takav princip P u okviru fizike koji sve objašnjava, njegovo poreklo će zauvek ostati nerešivo, kad se ima u vidu da niti jedan princip (ili zakon) ne može da objasni sopstveno poreklo ili formu
  seaandsimplicityje citiraoпре 3 године
  O tom pitanju Dojč razmišlja na sledeći način: „Ukoliko ne postoji fizički princip P koji sve objašnjava i kome se može prići naučnim metodima, to verovatno znači da postoje aspekti prirodnog sveta koji su nauci fundamentalno nedostupni.“
  seaandsimplicityje citiraoпре 3 године
  Po rečima nemačkog filozofa Ludviga Fojerbaha: „Čovek najpre nesvesno i nenamerno stvara Boga po sopstvenom liku, a taj Bog potom svesno i namerno stvara čoveka po svom liku.“ Ako uzmemo da je Bog sinonim za stvarnost, onda su stvarnost i čovekovo opažanje stvarnosti zapravo nerazdvojni. Čovek stvara stvarnost, a onda stvarnost koristi kako bi opisao sebe.
  rosandicteaje citiralaпре 4 године
  Jedan od najupečatljivijih zaključaka koji slede iz te kontekstualnosti glasi da nikada ne možemo biti sigurni u svoje tumačenje Prirode, s obzirom na to da sledeći bit informacije može naše prethodno gledište obesnažiti i potpuno promeniti suštinu naše poruke.
  rosandicteaje citiralaпре 4 године
  Interpretacija može, a ne mora, biti verna onome što je igrač smerao da prenese, i može veoma varirati između različitih posmatrača, a čak i sam posmatrač može imati nekoliko gledišta na ono što posmatra. To je isto što i svojstvena nesigurnost koju pronalazimo dok posmatramo Prirodu, pa dvoje ljudi mogu imati radikalno različita tumačenja.
  rosandicteaje citiralaпре 4 године
  postoji dihotomija između naše želje za sažimanjem informacija (destilovanjem čitavog našeg poimanja stvarnosti u nekoliko sveobuhvatnih principa) i prirodnog porasta broja informacija u univerzumu (ukupne količine koju treba da razumemo).
  rosandicteaje citiralaпре 4 године
  Mi ljudska bića uživamo u redukciji složenog i lepše nam je i uverljivije da na kraju sumiramo čitavo naše poimanje u vidu jednog principa (bio to jedan bog ili jedna teorija svega).
  rosandicteaje citiralaпре 4 године
  Kao što napominje ugledni američki psiholog Abraham Maslou, kad vam je jedina alatka čekić, svaki problem vam liči na ekser.
  rosandicteaje citiralaпре 4 године
  Koncept informacije ponikao je iz teorije komunikacija, koja se na početku potpuno zasnivala na klasičnim zakonima fizike (kao što su Njutnovi zakoni). Ovakav koncept je urodio plodom i u biologiji (gde pričamo o informaciji u genetskom kodu), u računarstvu (gde se govori o procesiranju informacija), pa čak i u oblasti finansija (gde se informacija koristi kako bi se iznašao optimalan način investiranja).
  rosandicteaje citiralaпре 4 године
  koncept informacije počinje suštinski da se menja sa pojavom kvantne fizike, koja dovodi do sve bržeg i efikasnijeg prenosa i obrade informacija. Kvantna informacija se zasniva na protokolima poput kvantne teleportacije koji čak i nisu mogući u klasičnoj teoriji informacija.
  Jelena Grbovicje citiralaпре 4 године
  ašto je Priroda odabrala digitalno umesto analognog (nedigitalnog) kodi
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)