bookmate game
Матеја Ненадовић

Мемоари

Memoari su jedno od najboljih dela srpske memoarske književnosti. U njima je zapisano mnoštvo podataka o ljudima i događajima iz perioda Prvog srpskog ustanka. Upravo zato oni predstavljaju dragocen dokument tog vremena.
265 štampanih stranica
Da li već pročitali? Kakvo je vaše mišljenje?
👍👎

Utisci

  Filipje podelio/la utisakпре 9 месеци
  👍Vredna čitanja

  b9251093673je podelio/la utisakпре 3 године
  👍Vredna čitanja

  Nenad Boškovićje podelio/la utisakпре 3 године
  👍Vredna čitanja
  💡Poučna
  🎯Zdrav
  💞Romantična

Citati

  Uroš S.je citiraoпрошлог месеца
  ТРИОД, грч., православна црквена књига с објашњењима о појединим празницима

  ТРАКТАТ, уговор

  ТРАКТЕР, гостионица

  ТРОГАТЕЛАН, рус. слов., дирљив

  ТУГ, тур., коњски реп, који паше носе на застави

  ТШЧ, рус., празан, узалудан

  УВЈЕШЧАВАТИ, рус. слов., саветовати, наговарати

  УДРУЧАВАТИ, слов., мучити, кињити, тлачити

  УЖЕ, слов., већ

  УЗАПТИТИ, тур., увести у запт (дисциплину, ред)

  УЈА, ХУЈА, тур., зла ћуд, наступ

  УЛЕМА, тур., муслиманска интелигенција

  УМУ(Ј)АСЕРИТИ, заробити, опседнути

  УПОВАНИЈЕ, Рус. слов., нада

  УСУЛИЛЕ, тур., мирно, пристојно, постојано

  ФЕНДРИК, нем., заставник

  ФЕРМАН, тур., писана султанова наредба

  ФИЛЏАН, тур., мала шољица за кафу, без дршке

  ФИРШТ, нем., кнез

  ФРАЈКОР, нем., добровољачки одред, добровољац

  ХАЗНА, тур., благајна; ХАЗНАДАР благајник

  ХАТЕР, ХАТАР, ХАТОР, тур., пажња, љубав, милост

  ХАТИШЕРИФ, тур., врло важна, изузетна султанова писмена одредба

  ХАТЛИЈА, тур., коњаник

  ХЕЋИМ, тур., лекар

  ХОТЈА, рус., макар, иако

  ХРАНИТИ, слов., чувати

  ЧАУШ, тур., пандур

  ЧЕТОКАИК, тур., војни чамац, мала ратна лађа

  ЧИНОВНО, Рус. слов., пристојно

  ЧИТЛУК САЈБИЈА (САХИБИЈА), тур., власник поседа (читлука) добијеног од султана за ратне заслуге

  ЧОКОВ, рум., румунски мали бољар

  ЏАДА, тур., царски пут

  ЏЕВАП, тур., рачун, одговор

  ЏУБЕ, тур., дуга горња хаљина

  ШАРАМПОВ, шанац

  ШЕШАНА, ШИШАНА, дуга пушка

  ШОЦА, војничка пушка с бајонетом

  ШТАТСКИ, нем., државни

  ШТРАНКА, нем., конопац, уже

  ШЧАСТИЈЕ, рус., срећа; ШЧАСТЉИВ, СЧАСТЉИВ, срећан

  ШУЋУР, тур., хвала
  Uroš S.je citiraoпрошлог месеца
  ИЋИ-ТУГЛИЈА, тур., паша са два туга (коњска репа)

  ЈАБАНСКИ, тур., туђ

  ЈАЗИЏИ-ЋЕЛ, тур., писаре, дођи

  ЈАЖЕ, слон., што

  ЈАЛИЈА, тур., обала

  ЈАПИЈА, тур., дрвена грађа

  ЈАПУНЏЕ, тур., кратка кабавица

  ЈАСАГЏИЈА, тур., чу вар

  ЈАЦИЈА, тур., ноћна молитва

  ЈЕГЛЕНА, тур., разговор;

  ЈЕГЛЕНИСАТИ, разфоварати

  ЈЕЖЕ ЛИ, слон., да ли, да, ако

  ЈЕХАТИ, рус., ићи, путовати

  ЈЕЧЕРМА, тур., мушки прслук (с рукавима), украшан гајтанима

  ЈУН, слон., млад

  ЈУНКАШ, УНКАШ, облук на седлу

  КАБАДАХИЈА, тур., мањи дахија

  КАБУЛИТИ, тур., пристати

  КАВАЗ, тур., стражар, пандур, вратар

  КАКАВ НИБУД, рус. слоб., ма какав

  КАЛА, грч., лепо

  КАПИЏИЈА, тур., вратар

  КАР, тур., брига

  КАРА, нем., мунициона топовска кола

  КАРАБИЉ покв. од карабин

  КАСАБА, тур., покрајинска варошице, паланка; КАСАБЛИЈА, паланчанин

  КАСАТИ СЕ, рус., односитити се, тицати се

  КАТИЛ—ФЕРМАН, тур., крвничка наредба

  КАУК, тур., капа од чоје, око које се обавија чалма (сарук)

  КАУР, тур., неверник

  КАШТИГОВАТИ, казнити

  КВАРТИР, нем., стан

  КВИТА, нем., признаница

  КЕСЕЏИЈА, тур., разбојник

  КОВАРСТВО, рус. слон., лукавство, сплетка

  КОЉАСКА, рус., запрежна кола

  КОМАНДИРЕНДЕР, нем., заповедник

  КОНТРОМАНАЦ, карантин;

  КОНТРОМАНЦИРАТИ, бити ради посматрања задржан у карантину; КОНТРОМАНСКА КОЛА, карантинска кола

  КОРДОН, нем. фр., граница, гранична стража

  КОРМЧИЈА, (КРМЧИЈА), књига црквених правила

  КОТОРИ, слон., који

  КРАЉЕМЕСНИК, намесНик, заступник краљев

  КРЉАЋЕ, одломци од дрва

  КРОМЕ, слон., осим

  КРХАТ, зеленко

  КРЏАЛИЈА, тур., најамник

  КРЏАЛИНКА, дуга пушка крџалија

  КСМЕТ (КИСМЕТ), тур., удес, судбина

  КТО ЈАКО, слон., ко као

  ЛАВКА, рус., дућан

  ЛАЈТНАНТ, ЛАЋМАН, фр., потпоручник

  ЛОДКА, рус., чамац

  ЛОШАД, рус., коњ

  ЛУЧШЕ, рус., боље

  МАГИСТРАТ, МАЋИСТРАТ, суд у Карађорђевој Србији

  МАЛ, тур., имање, благо, стока

  МАЛИЋАНА, тур., стара пронија, тј. царска земља дата некоме на доживотно уживање

  МАСИП, тур., место службе

  МЕЗУЛ, тур., јахаћа пошта; МЕЗУЛАНА, поштанска станица; МЕНЗИНСКИ, брзо, као што иде пошта

  МЕТЕРИЗ, тур., шанац, ров

  МЕШЋЕМА, тур., суд; МЕШЋЕМСКА ГЛАВА, судска и пореска глава

  МИЗДРАК, МИЖДРАК, тур., копље

  МИЗАР (мазар?), тур., молба

  МОЛЧАНИЈЕ, рус. слон., ћутање

  МУ̓АСИЛ (и мајасил), тур., хемороиди; пуцање коже на длановима и стопалима

  МУНАРА (и минарет) торањ џамије

  МУР, тур., печат, „штамбиљ”

  МУСЕЛИМ, тур., административни чиновник, срески начелник, надзорник над робијашима; МУСЕЛИМЛУК, његова област и чин

  МУШТУЛУК, тур., добра

  вест, и награда за добру вест

  НАБЉУДАВАТИ, рус., чувати

  НАДОБНО, рус., потребно је, треба

  НАИПАЧЕ, слон., нарочито

  НАПЛАТАК, саставни део дрвеног појаса око точка у колима; гобела

  НАРГИЛЕ, тур., справа за пушење, удешена да дим пролази кроз воду и тако хладнији долази у уста

  НАСТАВЛЕНИЈЕ, рус. слон., упутство; НАСТАВИТИ, упутити, поучити

  НЕЛЗЈА, рус., не може се

  НЕМЕДЛЕНО, рус., одмах

  НЕМЕШАГ, међ., племство

  НЕМНОШКО, рус., мало

  НЕПОВИНЕНИЈЕ, рус. слон., непокорност

  НЕПОРЈАДОЧАН, рус., неуредан, несређен
  Uroš S.je citiraoпрошлог месеца
  НЕСТРОЈЕНИЈЕ, рус., неуредност

  НИЗАМ, тур., редовна војска

  НУРИЈА, жупа, парохија

  ОБАЧЕ, слон., штавише, још

  ОБИЊА, лукавство

  ОБОРКНЕЗ, по нем., већи кнез, „надкнез”, кнез већег значаја

  ОБРЛАЈТНАНТ, нем. фр., поручник

  ОБРШТЕР, нем., пуковник

  ОГА(И)РЕТИТИ СЕ, тур., охрабрити се

  ОКАБУЛИТИ, тур., примити, признати

  ОКРУТ, одежда и друго што треба свештенику да служи

  ОПАКЛИЈА, горња хаљина од овчетине

  ОПСТОЈАТЕЉСТВО, рус. слон., прилика, околност

  ОРДИЈА, тур., војска

  ОРОЗ, тур., петао

  ОРТА, тур., јаничарски одред, пук

  ОТЈАГОТИТИ, рус., отежати, обременити

  ОТУР, тур., седи

  ОЧЕН, рус., веома

  ПАРЛАТОРИЈА, место на граници за разговоре кроз преграде, утешено тако да се спречи ширење заразних болести

  ПЕКИ, тур., добро

  ПИЗМА, непријатељство, злоба

  ПОБУШЕЉКЕ, потрбушке

  ПОВЕЛИТЕЛАН, рус. слов., заповеднички

  ПОЖДИТИ, рус. слон., причекати, чека ти

  ПОЗОРИЈЕ, рус. слон., призор

  ПОПЕЧЕНИЈЕ, рус. слон., брига, старање

  ПОСТМАЈСТОР, нем., поглавар поштанске станица

  ПОЧТИ, рус. слов., готово, скоро

  ПРАВИТЕЉСТВО, рус. слон., влада

  ПРИГЛАСИТИ, рус., позвати

  ПРИЗРЕНИЈЕ, рус. слов., обзир, поглед

  ПРИКЉУЧЕНИЈЕ, рус. слон., догађај

  ПРОФУНТА, од нем., војничка храна, хлеб

  ПУСАТ, тур., оружје

  ПУШКА, рус., топ

  РАЗ, слон., пут

  РАЈАЛУК, тур., покорност, поданство

  РАСПИСКА, РОСПИСКА, Рус., распис, наредба

  РАХАТ, тур., задовољан, спокојан

  РАХТ, (РАКТ), тур., коњски накит

  РЕБЕЛИЈА, нем., буна; РЕБЕЛИЈАНТ, бунтовник

  РЕЗИЛИТИ, тур., оштро корити, грдити

  РЕКАЛИЈСКИ (говорити), искварено српски, са елементима бугарског

  РЕУМ, залог(а), хипотека

  РИТМАЈСТЕР, нем., коњички капетан

  РУБА (роба), преобука, хаљине

  РУШПИЈА, млетачки дукат

  САБА(Х), тур., зора; САБАЈЛЕ, зором

  САЈТЉИК, САТЉИК, четвртина старе оке, литра

  СА(ХА)НЧИЋ, мали САХАН, бакарни тањир

  СА(Х)ИЈА, мусл., гласник, поштоноше

  СЕИЗ, тур., коњушар

  СЕКВЕСТИРАТИ, лат., привремено одузети управу над имовином

  СЕКСАНА, тур., коњ који носи товар

  СЕЛАМЕТ, САЛАМЕТ, тур., добар пут, срећа, успех

  СЕНТ, тур., завичај

  СИЛАЈ, СИЛАХ, тур., кожни појас, у који се задева оружје

  СИНОЏИЈА, члан Синода, Савета

  СИРЕЧ, слон., то јест

  СОГЛАДАТЕЉ, рус. слов., ухода

  СПЈЕШИТИ, рус. слов., журити

  СПРОШИВАТИ, рус. слов., питати

  СРЕШ, вински камен (и гљивице)

  СТРАЖМЕШТЕР и СТРАЖМЕСТЕР, наредник

  СУБАША, тур., повереник аге или спахије за села

  СУДАРАЦ, (суварац), тур., представник власти

  СУРА, тур., ред, врста, стих

  СУРЕ, тур., слика

  СУШЧЕСТВОВАТИ, рус. сл., постојати, бити

  ТАКУМ, тур., опрема за јахаћег коња

  ТАЛ, по нем., део

  ТАТАРИН, гласник

  ТЕВАБИЈА, тур., пратња

  ТЕКЕМ, тек

  ТЕМЕНА, турски поздрав

  ТЕМЕСУЋ, тур., писмена потврда

  ТЕМПЛО, рус., иконостас у цркви

  ТЕПЕР, рус., сад

  ТЕРЋИЈЕ, тур., ремени с кесицама на седлу

  ТЕСКЕРА, тур., дозвола, признаница

  ТЕФЕРИЧ, тур., излет у поље, весеље, зграда или одељење за уживање

  ТЕРЏОМАН, тур., тумач

  ТОКМО, слов., само

  ТОЛКО, рус., само

  ТОЛКОВАТИ, рус. слон., тумачити

Na policama za knjige

  Bookmate
  Lektire
  • 22
  • 279
  Jovana Stokić
  Klasici
  • 15
  • 5
  Katarina
  Klasici
  • 73
  • 3
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)