Lovac na zmajeve, Haled Hoseini
Haled Hoseini

Lovac na zmajeve

412 štampanih stranica
 • 👍53
 • 🎯30
 • 🚀24
Ovaj snažan debitantski roman… pripoveda o žestokoj okrutnosti i žestokoj ljubavi koja iskupljuje. Oboje menjaju život Amiru, mladom i bogatom pripovedaču, koji sazreva u poslednjim mirnim danima svoje otadžbine, pre revolucije i upada ruske vojske. Ali politički događaji, čak i oni dramatični poput ovih prikazanih u Lovcu na zmajeve, samo su deo ove priče. U Lovcu na zmajeve Haled Hoseini nam daje živopisnu i životnu priču koja nas podseća na to koliko se njegov narod bori da trijumfuje nad silama nasilja – silama koje mu i danas prete.
The New York Times Book Review
 
Moćna knjiga… bez lažnih ukrasa, bez prenemaganja – samo žestoka, snažna proza… intimna povest o porodici i prijateljstvu, izdaji i spasenju kojoj nije potreban atlas i rečnik da bi nas zaokupila i prosvetlila. Pojedini delovi Lovca na zmajeve su surovi i teški, a ipak je to knjiga koja odiše ljubavlju.
The Washington Post Book World
 
Čudesan roman prvenac… priča o prijateljstvu dva dečaka u Avganistanu i neverovatna priča o jednoj dalekoj kulturi. Jedan starinski roman u najboljem smislu te reči, roman koji prosto nosi sa sobom.
San Francisco Chronicle
Da biste čitali ovu knjigu otpremite EPUB ili FB2 datoteku na Bookmate. Kako da otpremim knjigu?
Pretraži na Googleu
Utisak
Dodaj na policu
 • 👍Vredna čitanja53
 • 🎯Vredna čitanja30
 • 🚀Čita se u jednom dahu24
Prijavite se ili se registrujte
deki
dekije podelio/la utisakпре 8 месеци
👍Vredna čitanja
💡Poučna
🎯Vredna čitanja

Mnogo jaka knjiga, pogadja pravo u srce 💘

Wingman
Wingman je podelio/la utisakпре 3 месеца
👍Vredna čitanja
🎯Vredna čitanja

Način na koji pise ovaj čovek... Fenomenalno! :)

👍Vredna čitanja

Ok

„Ka­da ubi­ješ čo­ve­ka, kra­deš ži­vot“, re­kao je Ba­ba. „Kra­deš pra­vo nje­go­ve že­ne na mu­ža, oti­maš nje­go­voj de­ci oca. Ka­da sla­žeš, kra­deš ne­či­je pra­vo na isti­nu. Ka­da va­raš, kra­deš pra­vo na prav­du. Shva­taš?“
„De­ca ni­su bo­jan­ke. Ne mo­žeš da ih is­pu­niš svo­jim omi­lje­nim bo­ja­ma.“
„Dok si se ti za­ni­ma­la štri­ka­njem džem­pe­ra, dra­ga mo­ja, ja sam mo­rao da bri­nem ka­ko će na­ši lju­di po­sma­tra­ti na­šu po­ro­di­cu. Ras­pi­ti­va­će se. Že­le­će da zna­ju za­što je­dan ma­li Ha­za­ra ži­vi s na­šom kće­ri. Šta da im ka­žem?“

So­ra­ja je is­pu­sti­la ka­ši­ku. Okre­nu­la se ka ocu. „Mo­žeš da im ka­žeš da…“

„U re­du je, So­ra­ja“, re­kao sam ja uhva­tiv­ši je za ru­ku. „U re­du je. Ge­ne­ral sa­hib je sa­svim u pra­vu. Lju­di će se za­i­sta ras­pi­ti­va­ti.“

„Ami­re…“, za­u­sti­la je.

„Stvar­no je u re­du.“ Okre­nuo sam se ka ge­ne­ra­lu. „Vi­di­te, ge­ne­ral-sa­hi­be, moj otac je spa­vao sa že­nom svog slu­ge. Ona mu je ro­di­la si­na po ime­nu Ha­san. Ha­san je sa­da mr­tav. De­čak ko­ji spa­va na so­fi je Ha­sa­nov sin. Moj bra­ta­nac. To će­te re­ći lju­di­ma ka­da bu­du za­pit­ki­va­li.“

Svi su zu­ri­li u me­ne.
Laguna, Laguna
Laguna
Laguna
 • 764
 • 1.9K
Preporučujemo ove nedelje, Bookmate
Beletristika, Jovana Krsticevic
Jovana Krsticevic
Beletristika
 • 44
 • 9
Razonoda, Sofija Krneta
Sofija Krneta
Razonoda
 • 18
 • 1
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)