Evrobook

Objavljene knjige

Objavljeni stripovi

Citati

Little Mje citiraoпре 2 године
Ni­kad se ne ose­ćaš to­li­ko ži­vim kao on­da kad mo­žeš da po­gi­neš
Little Mje citiraoпре 2 године
Krup­ni­ji je bio, i ja­či od nje, ali ona će ga šti­ti­ti, daće sve od se­be da ga za­šti­ti od sve­ga
Olije citiraoпре 2 месеца
Ma­nje stva­ri, vi­še du­še. Ma­nje žur­be, vi­še la­god­no­sti. Ma­nje ha­o­sa, vi­še mi­ra.

Ma­nje ne­o­bu­zda­nog tro­še­nja, vi­še je­din­stve­nog stva­ra­nja.

Ma­nje kom­pli­ko­va­nja, vi­še ja­sno­će. Ma­nje osu­đi­va­nja, vi­še pra­šta­nja. Ma­nje ra­zme­ta­nja, vi­še isti­ne.

Ma­nje ot­po­ra, vi­še iz­dr­žlji­vo­sti. Ma­nje kon­tro­le, vi­še pre­pu­šta­nja.

Ma­nje gla­ve, vi­še sr­ca
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)