bookmate game
Bet Kempton

Vabi-sabi

Vabi-sabi je očaravajući koncept estetike koji nam pomaže da vidimo lepotu i u nesavršenosti, da cenimo jednostavnost i prihvatamo nepostojanu prirodu svih stvari. S korenima u zenu i ceremoniji čaja, bezvremena mudrost vabi-sabija savršen je protivotrov za nezdrave navike savremenog života.

Koncept koji će vas ohrabriti da usporite, povežete se s prirodom i budete blagonakloni prema sebi, da pojednostavite svoj život i okrenete se onome što je istinski važno, da nađete sreću upravo tu gde se nalazite.

Od uvažavanja prirodnog ritma smene godišnjih doba do stvaranja prijatnog doma i dostojanstvenog, samosvesnog starenja, vabi-sabi će vas naučiti da otkrijete radost i nadahnuće u svom savršeno nesavršenom životu.
229 štampanih stranica
Izdavač
Evrobook
Da li već pročitali? Kakvo je vaše mišljenje?
👍👎

Utisci

  b7818565352je podelio/la utisakпре 2 године
  👍Vredna čitanja

  Niz korisnih saveta.

  Jovanaje podelio/la utisakпре 2 године
  👍Vredna čitanja
  💞Romantična

  Stefan Konceptje podelio/la utisakпре 2 године
  👍Vredna čitanja
  🔮Kompleksna
  💡Poučna
  🎯Zdrav

Citati

  LavandinaTje citiraoпре 5 месеци
  „Ne­moj da tra­ćiš sna­gu bri­nu­ći o ono­me što ne­maš. To je put ka ne­za­do­volj­stvu. Ume­sto to­ga, obra­ti pa­žnju na do­bro ko­je je već pri­sut­no u tvom ži­vo­tu a šta god da ra­diš, ra­di naj­bo­lje što mo­žeš. To do­no­si ra­dost.”
  LavandinaTje citiraoпре 5 месеци
  NTC’ Dic­ti­o­na­ry of Ja­pa­ne­se Bu­si­ness Co­de Words pod poj­mom šu­gjo (修業 – što se pre­vo­di kao „ve­žba­nje in­tu­i­tiv­ne mu­dro­sti”) ka­že: „U ja­pan­skom si­ste­mu vred­no­sti, na­čin na ko­ji se ne­što ra­di va­žni­ji je od ono­ga što se ra­di... Ja­pan­ci ve­ru­ju da što je te­že ne­što na­u­či­ti i što to za­hte­va ve­ći na­por, to su ta­ko ste­če­no zna­nje ili ve­šti­na dra­go­ce­ni­ji.”
  LavandinaTje citiraoпре 5 месеци
  Ali ži­vot is­pu­njen pre­na­gla­še­nim emo­ci­ja­ma – bi­lo da nas one po­di­žu ili spu­šta­ju – na du­že sta­ze is­cr­plju­je.

Na policama za knjige

  Evro Book
  Evro Book
  • 71
  • 998
  b5641456154
  Mind healing
  • 207
  • 27
  Tatjana Tomić
  Self-help
  • 38
  • 8
  Tatjana Tomić
  Non-fiction
  • 78
  • 7
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)