Bet Kempton

Vabi-sabi

Vabi-sabi je očaravajući koncept estetike koji nam pomaže da vidimo lepotu i u nesavršenosti, da cenimo jednostavnost i prihvatamo nepostojanu prirodu svih stvari. S korenima u zenu i ceremoniji čaja, bezvremena mudrost vabi-sabija savršen je protivotrov za nezdrave navike savremenog života.

Koncept koji će vas ohrabriti da usporite, povežete se s prirodom i budete blagonakloni prema sebi, da pojednostavite svoj život i okrenete se onome što je istinski važno, da nađete sreću upravo tu gde se nalazite.

Od uvažavanja prirodnog ritma smene godišnjih doba do stvaranja prijatnog doma i dostojanstvenog, samosvesnog starenja, vabi-sabi će vas naučiti da otkrijete radost i nadahnuće u svom savršeno nesavršenom životu.
229 štampanih stranica
Izdavač
Evrobook
Da li već pročitali? Kakvo je vaše mišljenje?
👍👎

Utisci

  b7818565352je podelio/la utisakпрошле године
  👍Vredna čitanja

  Niz korisnih saveta.

  Jovanaje podelio/la utisakпрошле године
  👍Vredna čitanja
  💞Romantična

  Stefan Konceptje podelio/la utisakпрошле године
  👍Vredna čitanja
  🔮Kompleksna
  💡Poučna
  🎯Zdrav

Citati

  Olije citiraoпре 2 месеца
  Ma­nje stva­ri, vi­še du­še. Ma­nje žur­be, vi­še la­god­no­sti. Ma­nje ha­o­sa, vi­še mi­ra.

  Ma­nje ne­o­bu­zda­nog tro­še­nja, vi­še je­din­stve­nog stva­ra­nja.

  Ma­nje kom­pli­ko­va­nja, vi­še ja­sno­će. Ma­nje osu­đi­va­nja, vi­še pra­šta­nja. Ma­nje ra­zme­ta­nja, vi­še isti­ne.

  Ma­nje ot­po­ra, vi­še iz­dr­žlji­vo­sti. Ma­nje kon­tro­le, vi­še pre­pu­šta­nja.

  Ma­nje gla­ve, vi­še sr­ca
  Olije citiraoпре 2 месеца
  • Svet iz­gle­da mno­go dru­ga­či­je ka­da uči­te da ga gle­da­te i do­ži­vlja­va­te sr­cem.

  • Sve je, uklju­ču­ju­ći i sam ži­vot, pro­la­zno, ne­pot­pu­no i ne­sa­vr­še­no. Sto­ga je sa­vr­šen­stvo ne­mo­gu­će, a ne­sa­vr­še­nost je pri­rod­no sta­nje sve­ga, uklju­ču­ju­ći i nas sa­me.

  • U jed­no­stav­no­sti ima mno­go le­po­te, vred­no­sti i ute­he.
  Olije citiraoпре 2 месеца
  Va­bi se od­no­si na pro­na­la­že­nje le­po­te i jed­no­stav­no­sti i na du­hov­no bo­gat­stvo i spo­koj u odva­ja­nju od ma­te­ri­jal­nog sve­ta. Sa­bi uka­zu­je na pro­tok vre­me­na, na­či­nom na ko­ji sve ras­te i pro­pa­da, na sta­re­nje ko­je me­nja sli­ku sve­ga

Na policama za knjige

  Evro Book
  Evro Book
  • 79
  • 930
  b5641456154
  Mind healing
  • 205
  • 23
  Vladan Radojičić
  Романи
  • 845
  • 19
  rosandictea
  Self-help
  • 35
  • 7
fb2epub
Prevucite i otpustite datoteke (ne više od 5 odjednom)